Φωνητ. interface S.S. αν. ακρόασης VIMAR - 6560

Pdf
6560

ELVOX Door entry / Sound System / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Φωνητ. interface S.S. αν. ακρόασης VIMAR
Μονάδα για φωνητική διασύνδεση των τροφοδοτικών Sound System 0931 και 6680 με θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης VIMAR, τροφοδοσία 15-21 Vd.c., εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Class group
Communication technique
Class
Mounting accessories for door communication
Suitable for
Indoor station
Material
Other
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406187475
1 NR
11,5x10x8,5 [cm]
197 [g]
Ερώτηση: Ο ζυγός 6560 χρησιμοποιείται επίσης για συστήματα DigiBus θυροτηλεόρασης και Elvox Δυο καλωδίων;
Απάντηση: Όχι, χρειάζεται μόνο αν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Sound System, η παρουσίας των θυροτηλεφώνων ανοικτής ακρόασης (αντ. 20555 - 20555.N - 20555.B - 14555 - 14555.SL ) .
Ερώτηση: Ποιο είναι ο ζυγός 6560 και σε τι χρειάζεται; Θα πρέπει πάντα να εγκαθίσταται στο σύστημα ήχου του συστήματός σας μαζί με τα θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης Vimar;
Απάντηση: Το 6560, του καταλόγου ELVOX, χρησιμεύει για την ενσωμάτωση στο σύστημα Sound System Vimar των θυροτηλεφώνων ανοικτής ακρόασης Vimar (αντ. 20555 - 20555.N - 20555.B - 14555 - 14555.SL ) και θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο ELVOX, με σύνδεση που συμμορφώνεται με τις οδηγίες ανάντη των άλλων εγκατεστημένων συσκευών.

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.