2 ρελέ για εξωτ. κουδούνια ή επισημάν. - 682H

Pdf
682H

ELVOX Door entry / Due Fili / Εξαρτήματα εγκατάστασης

2 ρελέ για εξωτ. κουδούνια ή επισημάν.
Μηχανισμός με 2 ρελέ κανονικά ανοικτά 3 A 230 V~ για ενεργοποίηση εξωτερικών κουδουνιών ή επισημάνσεων ως επανάληψη της κλήσης από μπουτονιέρα μέσω του πρώτου ή του δεύτερου μπουτόν, για σύνδεση στο bus Due Fili, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Εναλλακτικά προϊόντα

Class group
Communication technique
Class
Mounting accessories for door communication
Suitable for
Indoor station
Material
Plastic
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406188762
1 NR
11,5x10x8,5 [cm]
225 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.