Λωρίδα ασφαλείας 8k2 RF-δέκτη - ECR2.RX

Pdf
ECR2.RX

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Ευαίσθητα άκρα

Λωρίδα ασφαλείας 8k2 RF-δέκτη
Δέκτης ραδιοσυχνοτήτων για τη διαχείριση ενός ή περισσότερων ευαίσθητων άκρων 8K2 ή με μικροδιακόπτη, συχνότητα 868 MHz, εμβέλεια 20 m, σε συμμόρφωση με το EN 12978, τροφοδοσία 12-30 Vac/dc

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Class group
Sensors
Class
Pressure sensitive protective device
Model
Other
Length
26,00 mm
Width
41,00 mm
Height
158 mm
Material
Other
Colour
Black

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406260123
1 NR
14,5x9,5x7,7 [cm]
180 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.