Κάλυμμα προστασίας από σοβά γ - V53824

Pdf

V53824
Υποδομή εγκατάστασης / Κουτιά και πίνακες / Πίνακες / Κοινά εξαρτήματα

Κάλυμμα προστασίας από σοβά γ
Πλαστικοποιημένα καλύμματα προστασίας για κουτί V53924

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Class group
Distribution boards
Class
Accessories/spare parts for small distribution board
Type of accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352076556
1 NR
27x30x5 [cm]
78,73 [g]
Barcode Qty 10 NR
8007352076570
10 NR
32x20x4 [cm]
790,07 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.