Τα αποτελέσματα ήταν 733 σε "Υποδομή εγκατάστασης"