Βάση στήριξης γιά κονν. Cat6 Netsafe UTP - 03002.13

Pdf

03002.13
Υποδομή εγκατάστασης / Δομημένη καλωδίωση Netsafe / Κοινά εξαρτήματα / Συσκευές DIN Netsafe

Βάση στήριξης γιά κονν. Cat6 Netsafe UTP
Μονάδα συνδέσεων συνδετήρων Netsafe RJ45 για εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 1 μονάδας 17,5 mm. Παρέχεται μη θωρακισμένη, με συνδετήρα Netsafe Cat6 UTP, καλωδίωση γενικού τύπου T568A/B, 8 επαφές, επαφές κλέμας με διάτρηση μόνωσης χωρίς τη χρήση εργαλείου

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Class group
Data and telecommunication
Class
System patchpanel copper (twisted pair)
Application
Gigabit Ethernet
Connection type front side
RJ45 8(8)
Number of connectors front side
1
Connection type backside
RJ45 8(8)
Number of connectors rear side
0
Number of height units
1
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352466661
1 NR
14,2x6,7x5,9 [cm]
62 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.