Τα αποτελέσματα ήταν 737 σε "Υποδομή εγκατάστασης"