Τα αποτελέσματα ήταν 30 σε "Πλαίσιο γυαλιού καθρέφτη"