Τα αποτελέσματα ήταν 137 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με κλιπς"