Τα αποτελέσματα ήταν 125 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με κλιπς"