Τα αποτελέσματα ήταν 91 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με κλιπς"