Τα αποτελέσματα ήταν 30 σε "Συσκευές εντολών Vintage και Flat"