Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος"