Τα αποτελέσματα ήταν 134 σε "Aluminium cover plates"