Τα αποτελέσματα ήταν 137 σε "Aluminium cover plates"