Τα αποτελέσματα ήταν 138 σε "Aluminium cover plates"