Τα αποτελέσματα ήταν 90 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"