Τα αποτελέσματα ήταν 30 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"