Τα αποτελέσματα ήταν 120 σε "Metal Classic cover plates"