Τα αποτελέσματα ήταν 101 σε "Metal Classic cover plates"