Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Classic πλάκα καλύματος Reflex"