Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Stainless steel Round cover plates"