Τα αποτελέσματα ήταν 23 σε "Wooden Round cover plates"