Τα αποτελέσματα ήταν 5 σε "Καλύμματα θέσεως και βάσεις διελεύσεως"