Τα αποτελέσματα ήταν 22 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"