Τα αποτελέσματα ήταν 77 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"