Τα αποτελέσματα ήταν 23 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"