Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Classic πλάκα καλύματος Reflex"