Τα αποτελέσματα ήταν 52 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"