Τα αποτελέσματα ήταν 48 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"