Τα αποτελέσματα ήταν 43 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"