Τα αποτελέσματα ήταν 42 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"