Τα αποτελέσματα ήταν 11 σε "Πρίζες ρεύματος standard Ιταλίας"