Τα αποτελέσματα ήταν 38 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"