Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Πρίζες ρεύματος για εξιδικευμένες γραμμέ"