Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Αντάπτορες για πρίζες σήματος"