Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Θερμομαγνητική διαφορική προστασία"