Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Comfort προγραμματιστές"