Τα αποτελέσματα ήταν 9 σε "Πλαίσια Rondò φυσικό ξύλο"