Τα αποτελέσματα ήταν 100 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"