Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Θερμομαγνητική προστασία"