Τα αποτελέσματα ήταν 17 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"