Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Ειδικές βάσεις στήριξης"