Τα αποτελέσματα ήταν 123 σε "Metal Classic cover plates"