Τα αποτελέσματα ήταν 126 σε "Technopolymer Classic cover plates"