Τα αποτελέσματα ήταν 49 σε "Classic πλάκα καλύματος Reflex"