Τα αποτελέσματα ήταν 91 σε "Metal Round cover plates"