Τα αποτελέσματα ήταν 21 σε "Wooden Round cover plates"