Τα αποτελέσματα ήταν 33 σε "Metal fit cover plates"