Τα αποτελέσματα ήταν 85 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"