Τα αποτελέσματα ήταν 7 σε "Classic πλάκα καλύματος Reflex"