Τα αποτελέσματα ήταν 79 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"